PRIJAVNICA

ISPUNITE PRIJAVNICU SA OSNOVNIM PODACIMA NAKON ČEGA ĆEMO NAPRAVITI PROCJENU I PONUDITI VAM OPTIMALAN SMJEŠTAJ

PRIJAVNICA ZA SMJEŠTAJ U NAŠ DOM

Molimo popunite formular sa osnovnim informacijama potencijalnog korisnika doma.
Nakon toga ćemo vas ubrzo kontaktirati za detaljnije informacije.

Dom Put Dobrote
PODACI O KORISNIKU

Pokretnost korisnika
Vremensko trajanje smještaja
MuškoŽenskoBračni par
KONTAKT OSOBA

ŠTO NAKON SLANJA PODATAKA?

Nakon zaprimljenih podataka iz gornjeg formulara na osnovu istih ćemo vam predložiti u koji od naša dva objekta je bolje smjestiti korisnika.
Možete vrlo brzo očekivati poziv našeg predstavnika Doma.

  • Bez obveze za smještajem nudimo besplatne konzultacije
  • Slanje prijave je informativno, nakon čega slijedi razgovor
  • Slanje prijave nije obvezujuće za Korisnika ili Dom
  • Korisnikom doma postaje se nakon potpisivanja UGOVORA
  • Primamo pokretne, polupokretne i nepokretne korisnike
  • Primamo korisnike sa neurološkim dijagnozama
  • Primamo korisnike sa Alzheimerovom bolesti
  • Primamo korisnike na palijativnu skrb