U našem Domu Put Dobrote posjedujemo prijenosni EKG uređaj. Postupak provodi medicinska sestra/ tehničar koja posjeduje valjano odobrenje za rad. Elektrokardiografija je neinvazivni medicinsko-tehnički postupak registriranja električnih potencijala koje srce proizvodi svojim radom. Električni potencijali srca se pomoću elektrokardiografa pojačavaju i prenose  na papir kao  elektrokardiogram odnosno kao EKG krivulja.