Svakom našem korisniku pristupamo individualno uzimajuću u obzir njegovo opće stanje. Prednost smještaja u domu je socijalizacija s korisnicima koji su iz istih ili sličnih zdravstvenih razloga smješteni u dom. U našem domu korisnici su bolje zbrinuti i zaštićeni, imaju društvo, potičemo ih na druženje i sudjelovanje u dnevnim aktivnostima.