Primjenom lijekova i prepisanih terapija nastojimo ukloniti ili spriječiti bolest ili pomoći našem korisniku kod uklanjanja boli.

Stoga se pridržavamo strogih pravila:

  • 1. Pravi bolesnik
  • 2. Pravi lijek
  • 3. Prava doza
  • 4. Pravi način
  • 5. Pravo vrijeme