Radni terapeut u našem domu radi isključivo s odraslim osobama sa smanjenim tjelesnim ili mentalnim sposobnostima kako bi oni mogli što lakše obavljati svakodnevne aktivnosti.

Logoped je stručnjak koji se bavi prevencijom, dijagnosticiranjem, terapijom i znanstvenim istraživanjem poremećaja govora, glasa, govornog i pisanog jezika u našem slučaju kod odraslih i starijih osoba.