U svakom našem Domu posjedujemo po jedan suhi sterilizator kojeg koristimo za sterilizaciju manjih instrumenata. Sterilizaciju provodimo na temperaturi od 160°C do 180°C u vremenu od najmanje 60 minuta. Sterilizacija je proces kojim u potpunosti odstranjujemo ili uništavamo sve mikroorganizme i njihove spore s predmeta, instrumenata i materijala do te mjere da se na standardnim medijima za kultiviranje ne mogu dokazati. Higijena nam je vrlo važna te smo zbog toga postavili visoke standarde.

.