Urinarna kateterizacija je postupak u kojem se urinarni kateter (cjevčica načinjena od lateksa, poliuretana ili slikona) uvodi kroz uretru do pacijentova mokraćnog mjehura. Kateterizacija omogućava slobodno istjecanje pacijentova urina iz mokraćnog mjehura, radi sakupljanja istoga. Također može biti korištena za injiciranje tekućina koje služe za dijagnostiku ili terapiju bolesti mokraćnog mjehura. Kateterizaciju u našem domu izvodi isključivo zdravstveni djelatnik medicinska sestra ili tehničar. Urinarnu kateterizaciju u Domu Put Dobrote obavljamo i kod žena i kod muškaraca.